เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า – ออก ของยานพาหนะบริเวณช่องทางหน้า ช.3 พัน.302

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 เวลา 1500 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า ออก ของยานพาหนะโดยมียอดผู้ไม่มีบัตรผ่าน จำนวน 3 คัน บริเวณช่องทางหน้า ช.3 พัน.302