เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.จินตมัย ชีกว้าง ผอ.กพน.สกร.กร.ทบ. พร้อมคณะฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยม และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือ ทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) งานขุดลอกคลองโกรงเกรง  

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.จินตมัย ชีกว้าง ผอ.กพน.สกร.กร.ทบ. พร้อมคณะฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยม และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือ ทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) งานขุดลอกคลองโกรงเกรง   ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พ.ล.