เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลประจำเดือน เม.ย. 61

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 0600 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลประจำเดือน เม.ย. 61 โดยมี พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯลานพื้นแข็งหน้ากองบังคับการกองพัน