เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมฯ นายสมพงษ์ ศรีมณฑล

เมื่อวันที่ 18 พ.. 61 เวลา 2000 ..อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 และ พ..หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมฯ นายสมพงษ์ ศรีมณฑล บิดาของ ร..รัฐพล ศรีมณฑล รอง ผบ..3 พัน.302 ร้อย.3 ณ วัดสมอแข อ.เมือง .พิษณุโลก