หน่วย ช.3 พัน.302 ได้จัดอาหารพิเศษประจำสัปดาห์ ให้กับทหารกองประจำการ

หน่วย ช.3 พัน.302 ได้จัดอาหารพิเศษประจำสัปดาห์ ให้กับทหารปกองประจำการ โรงประกอบเลี้ยง ช.3 พัน.302