เมื่อวันที่ 17  พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17  พ.. 61 เวลา 1500 พ..อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 และคณะฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 20 ไร่ โดยมีพล..ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ บริเวณพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ