เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ. ช.3 พัน.302 พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61

เมื่อวันที่ 16 พ.. 61 เวลา 0800 พ..อมร พิมพ์สี ผบ. ช.3 พัน.302 พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2