เมื่อวันที่ 16  พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดการประชุมประจำเดือน เม.ย. 61

เมื่อวันที่ 16  พ.. 61 เวลา 0930 ช.3 พัน.302 จัดการประชุมประจำเดือน เม.. 61 โดยมี พ..อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองพัน