เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลประจำเดือน พ.ค. 61

เมื่อวันที่ 25 เม.. 61 เวลา 0600 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลประจำเดือน .. 61 โดยมี พ..อมร พิมพ์สี ผบ. ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯณ ลานพื้นแข็งหน้ากองบังคับการกองพัน