เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ดำเนินการติดตั้งโครงป้ายคัตเอาท์ที่ล้มเนื่องจากวาตภัย

เมื่อวันที่ 9 เม.. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ดำเนินการติดตั้งโครงป้ายคัตเอาท์ที่ล้มเนื่องจากวาตภัย บริเวณ 3 แยก ทางเข้ากองบังคับการกองพัน ช.3 พัน.302