เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 ร.อ.อำนาจ ดวงกำเนิด นายทหารธุรการและกำลังพลฯดำเนินการชี้แจงสิทธิของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61

เมื่อวันที่ 9 พ.. 61 เวลา 1900 ร..อำนาจ ดวงกำเนิด นายทหารธุรการและกำลังพลฯดำเนินการชี้แจงสิทธิของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 โดยมี พ..คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ..3 พัน.302 เป็นประธานฯ ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2