เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 พัน.สร.23 บชร.3 เข้าดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 0930 พัน.สร.23 บชร.3 เข้าดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย บริเวณกองบังคับการกองพัน, ร้อย ขนต.เเละบ้านพักของกำลังพลฯ ช.3 พัน.302