เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน 1วัด

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 1100 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน 1 พัฒนาวัด ณ วัดลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก