เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมทำบุญฯ ตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน 1 วัด

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 1030 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมทำบุญฯ โดยมี พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ ณ วัดลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก