เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 เข้าร่วมพิธีต้อนรับทหารใหม่

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 นำทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 เข้าร่วมพิธีต้อนรับทหารใหม่โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานฯ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลาทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก