เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 เวลา 1430 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ความร่วมมือ กองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูประถัมภ์) งานขุดลอกคลองโกรงเกรง ดำเนินการโดย กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ให้กับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก  ณ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก