เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 พล.ต.ภานุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 พบปะทหารใหม่ผลัดที่ 1/61

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 เวลา 1330 พล.ต.ภานุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 พบปะทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 โดยมี พ..อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ .3 พัน.302 ร้อย.2