เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302ชี้แจงการปฏิบัติในการทำงานชุดก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 เวลา 0720 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302ชี้แจงการปฏิบัติในการทำงานชุดก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ด้านหน้ากองบังคับการกองพัน