เมื่อวันที่ 1 พ.ค 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเสมือนสมเด็จพระพุทธจารย์ (โต พรหมรังสี)

เมื่อวันที่ 1 พ.ค 61 เวลา 1309..คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ..3 พัน.302 ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเสมือนสมเด็จพระพุทธจารย์ (โต พรหมรังสี) โดยมี พล.. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธาน ณ วัดเจดีย์ยอดทอง อ.เมืองพิษณุโลก