เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพักของกำลังพลฯ

เมื่อวันที่ 1 .. 61 เวลา 1500 ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพักของกำลังพลฯ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย