เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารขยะ ช.3 พัน.302

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 0930 คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารขยะ ช.3 พัน.302  โดยมีพ..คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ..3 พัน.302 เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ โครงการธนาคารขยะฯ