เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61ช.3 พัน.302 นำทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการเข้าร่วมสวนสนามพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและปลดจากกองประจำการ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 1100 ช.3 พัน.302 นำทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการเข้าร่วมสวนสนามพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและปลดจากกองประจำการ โดยมี พล..วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานฯบริเวณลานพื้นแข็งหน้าศาลาทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก