เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 0900 คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 โดยมี พ..อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ .3 พัน.302 ร้อย.2