เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 61 พ.ต.สุชาติ สากระแสร์ ผบ.ร้อย.บก. ช.3 พัน.302  และกำลังพล ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ร.ต.วัชรา คำมุข บิดาของ ส.อ.วุฒิพงษ์  คำมุข

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 61 เวลา 1600 พ.ต.สุชาติ สากระแสร์ ผบ.ร้อย.บก. ช.3 พัน.302  และกำลังพล ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ร..วัชรา คำมุข บิดาของ ส..วุฒิพงษ์  คำมุข สังกัด ร้อย.บก. ช.3 พัน.302 ณ วัดสังคมโพธาราม  ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร