เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60 หน่วยฝึกทหารใหม่ ดำเนินการปรับปรุง บก.หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60 เวลา 0830 หน่วยฝึกทหารใหม่ ดำเนินการปรับปรุง บก.หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3