เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 หน่วยงานโครงการขุดลอกคลองโกรงเกรง ได้ดำเนินการหารือกำหนดขอบเขต งานก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 หน่วยงานโครงการขุดลอกคลองโกรงเกรง ได้ดำเนินการหารือกำหนดขอบเขต งานก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ นาย อุ่น ฟักชื้น อายุ ๗๙ ปี บริเวณคันคลองโกรงเกรง โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้คำแนะนำในการดำเนินการก่อสร้าง ณ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พ..