เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  จัดพิธีมอบใบประกาศรางวัล ผ่านการประเมินหน่วยฝึกทหารใหม่ดีเด่น ผลัดที่ 2/60

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 เวลา 0830 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  จัดพิธีมอบใบประกาศรางวัล ผ่านการประเมินหน่วยฝึกทหารใหม่ดีเด่น ผลัดที่ 2/60 รางวัลการสอบฝึกอบรม และทำคะแนนสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติดีเยี่ยมเกี่ยวกับโรคลมร้อน ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 และโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ณ หน้าอาคารกองบังคับการกองพัน