เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารผลัดปลดกองประจำการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 เวลา 1500 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารผลัดปลดกองประจำการ ประจำปี 2561 โดยมี พล..ภาณุวัฒน์  เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ บก. พล.พัฒนา ๓