เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 โครงการร้านค้าสวัสดิการ ช.3 พัน.302 รับการตรวจ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครับของ ทบ.

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 เวลา 1430 โครงการร้านค้าสวัสดิการ ช.3 พัน.302 รับการตรวจ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครับของ ทบ. ในหัวข้อการพัฒนาความรู้และสวัสดิการ โดยมี พ.ท.เจษฎา สุขสุวรรณ์ เป็นผู้ตรวจ ณ โครงการร้านค้าสวัสดิการฯ