เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ กำลังพล นายสิบ

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61  เวลา 1945 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ กำลังพล นายสิบ ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.1