เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี ประธานคณะกรรมการตรวจคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครับของ ทบ.

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 เวลา 0830 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี ประธานคณะกรรมการตรวจคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครับของ ทบ. ณ อนุสาวรีย์พระบรมไตรโลกนาถ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จว.พิษณุโลก