เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบของที่ระลึกและเลี้ยงส่งให้กับพลทหารผลัดปลด

เมื่อวันที่ 26 เม.. 61 เวลา 1900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบของที่ระลึกและเลี้ยงส่งให้กับพลทหารผลัดปลด ณ โรงประกอบเลี้ยง ช.3 พัน.302