เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  ดำเนินการตรวจความสะอาดบริเวณโดยรอบและภายในโรงประกองเลี้ยง ช.3 พัน.302

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 661 เวลา 1100 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  ดำเนินการตรวจความสะอาดบริเวณโดยรอบและภายในโรงประกองเลี้ยง ช.3 พัน.302 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลนาถ อ.วังทอง จว.พิษณุโลก