เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน