เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพล พลทหารกองประจำการ ประจำเดือน เม.ย. 61

เมื่อวันที่ 25 เม.. 61 เวลา 0600 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพล พลทหารกองประจำการ ประจำเดือน เม.. 61 ณ ลานพื้นแข็งหน้ากองบังคับการกองพัน