เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพักกำลังพลฯ

เมื่อวันที่ 25 เม.. 61 เวลา 1500 ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพักกำลังพลฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตบริเวณบ้านพักและภายในหน่วย