เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 61 ร้อย.รส.ที่ 3 สำรวจโครงการฝายมีชีวิต “นครชุมร่วมใจ”  ม.3  ต.นครชุม อ.นครไทย จว.พ.ล.

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 61 เวลา 1300 ร้อย.รส.ที่ 3 สำรวจโครงการฝายมีชีวิต “นครชุมร่วมใจ”  ม.3  ต.นครชุม อ.นครไทย จว.พ.ล. ซึ่งฝายสามารถกักเก็บน้ำได้ดี ไม่มีความเสียหายเพิ่มเติม