เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 รับตรวจงานจ้างซ่อมประจำปีงบประมาน 2561 จากคณะกรรมการ กช.

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 เวลา 1300 ช.3 พัน.302 รับตรวจงานจ้างซ่อมประจำปีงบประมาน 2561 จากคณะกรรมการ กช. โดยมี พ.อ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเนตร หัวหน้าคณะกรรมการฯ ณ โรงรถร้อย บก..3 พัน.302