เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 คุณบงกช  แอ๊ดมา ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 พร้อมคณะกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ ได้เข้ามาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วย

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 เวลา 1730 คุณบงกช  แอ๊ดมา ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 พร้อมคณะกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ ได้เข้ามาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วย ให้กับทหาร ที่กำลังจะปลดประจำการ จำนวน 39 นาย ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.1