เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 61 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางอำไพ เดชก้อง มารดาภรรยา ของ จ.ส.อ.เทพกฤต ศรีคำ

เมื่อวันที่ 22 เม.. 61 เวลา 2000 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางอำไพ เดชก้อง มารดาภรรยา ของ จ.ส.อ.เทพกฤต ศรีคำ สังกัด ร้อยเครื่องมือฯ ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก