เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน เม.ย. 61

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 0900 หน่วย ช.3 พัน.302 เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน เม.ย. 61 โดยมี พ..สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ..3 เป็นประธานฯ ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.1