เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลเข้าร่วมการอบรมโครงการ Smart Partner

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 1300 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลเข้าร่วมการอบรมโครงการ Smart Partner โดยมี พล..ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ หอประชุมบึงราชนก อ.วังทอง จว.พ..