เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ให้กับกำลังพล และครอบครัว ภายในหน่วย

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 1730 ช.3 พัน.302 จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ให้กับกำลังพล และครอบครัว ภายในหน่วย เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ณ สนามฟุตบอลด้านหน้ากองบังคับการกองพัน