เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัวเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61 เวลา 0945 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ..หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัวเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ..สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ..3 ณ บก..3