เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัวเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61 เวลา 1030 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ..หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัวเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล..ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 ณ บก. พล.พัฒนา 3