เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302และ พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 และคณะฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61 เวลา 1400 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302และ พ..หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 และคณะฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล..วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก