เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง

เมื่อวันที่ 18 เม.. 61 เวลา 1600 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง สังกัด ร้อย เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 โดยมี พ..สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ..3 เป็นประธานฯ ณ วัดเทพกุญชร อ.เมืองพิษณุโลก