เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพจ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง สังกัด ร้อย เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302

เมื่อวันที่ 17 เม.. 61 เวลา 2000 ช.3 พัน.302ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพจ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง สังกัด ร้อย เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 โดยมี พ..สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (2) เป็นประธาน ณ วัดเทพกุญชร อ.เมืองพิษณุโลก