เมื่อวันที่ 16 เม.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง

เมื่อวันที่ 16 เม..61 เวลา 2000 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง ณ วัดเทพกุญชร อ.เมืองพิษณุโลก