เมื่อวันที่ 15 เม.ย.61 เวลา 1520 พ.อ.พลเดช เขื่อนพันธ์ รอง เสธ.พล.พัฒนา 3 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.61 เวลา 1520 พ.อ.พลเดช เขื่อนพันธ์ รอง เสธ.พล.พัฒนา 3 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริเวณหน้าอำเภอวังทอง